Ở miền Trung, xôi đường là món quen thuộc trong các ngày giỗ, tế Nguyên liệu nấu xôi đường gồm nếp, đậu đen, đường bá Sau khi nấu xong, mang…
Continue Reading