Trước kia khi còn là một sinh viên, mẹ thường làm cho tôi một hũ tôm khô chưng thịt để mang lên thành phố ăn dài ngày. Tôi vẫn nhớ…
Continue Reading