Khô cá lóc là một món ngon đặc biệt mà dung dị của người miền Tây Đơn giản nhất là gỏi xoài, nhưng công phu cao hơn một bậc phải…
Continue Reading