Ninh Bình nổi tiếng với cố đô Hoa Lư, thắng cảnh Tam Cốc, Bích Động, nhà thờ đá Phát Diệ Nhưng nếu du khách đến đây chưa ăn món thịt…
Continue Reading